Biuletyn Informacji Publicznej
RZZO - partnerzy
 • RZZO

 • RZZO

 • RZZO

 • RZZO

 • RZZO

 • RZZO

 • RZZO

 • RZZO

 • RZZO

 • RZZO

 • RZZO

 • RZZO

 • RZZO

 • RZZO

 • RZZO

 • RZZO

 • RZZO

 • RZZO

 • RZZO

 • RZZO

 • RZZO

ZGODNIE z polityką Polski i UE ...

Planowane przedsięwzięcie polegające na rozbudowie RZZO wychodzi m.in. naprzeciw obowiązkowym zakresom osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu przewidzianych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami 2012 - 2017. Czytaj więcej...

Funkcjonowanie RZZO ...

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. został utworzony w związku z wprowadzanymi zmianami w gospodarce odpadami w Polsce i nowymi uregulowaniami prawnymi w tym zakresie. Planowana rozbudowa RZZO i ww. nowe regulacje prawne skłoniły Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski do utworzenia spółki celowej (podmiotu wewnętrznego) o nazwie  „Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim" Czytaj więcej ...

RZZO powstać musi ...

Budowa zakładu to ogromne przedsięwzięcie logistyczne i potężna inwestycja finansowa. A RZZO musi powstać, bo zgodnie z przepisami unijnymi musimy zmniejszyć ilość składowanych odpadów i z roku na rok coraz więcej odpadów ma być przetwarzanych. Na potrzeby przygotowania dokumentacji aplikacyjnej zleciliśmy opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla przedmiotowej inwestycji, który stanie się podstawą do uruchomienia przetargu na rozbudowę RZZO w trybie "zaprojektuj - wybuduj"

ŚMIECI po europejsku

1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowa ustawa o odpadach. Ustawa ta nakazuje likwidację indywidualnych umów na wywóz śmieci, które mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego zawierali dotąd z firmami wywożącymi odpady. Od połowy 2013 r. zadanie to przejmie miasto, które stanie się odbiorcą odpadów z prywatnych posesji.

NIEZBĘDNA inwestycja

Ostrów dostosowuje gospodarkę odpadami do wzorców z Unii Europejskiej. Głównym celem jest zniknięcie nielegalnych składowisk śmieci oraz położenie większego nacisku na segregację i odzysk. Każdy obywatel będzie płacił podatek śmieciowy, a Gmina Miasto będzie miała obowiązek zagospodarować jego odpady. Nie będzie tak jak w tej chwili -że albo ktoś chce albo nie chce płacić za wywóz odpadów. Każdy będzie musiał zapłacić podatek, a gmina będzie musiała od każdego śmieci odebrać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (działanie 2.1 - "Kompleksowe przedsięwzięcie z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.”)