Biuletyn Informacji Publicznej
RZZO - partnerzy

Nowe zasady gospodarowania odpadami w Ostrowie wielkopolskim

Kto wypełnia deklarację? Deklarację o wysokosci opłaty za odbiór odpadów składa właściciel nieruchomosci. Przez właściciela nieruchomości należy rozumieć także: współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. W zabudowie wielolokalowej deklarację wypełnia zarządca budynku lub wspólnoty mieszkaniowej. Jeżeli zarząd nie został wybrany, obowiązek złożenia deklaracji dotyczy właścicieli lokali (każdy właściciel lokalu składa wówczas osobną deklarację).

Czytaj więcej...

Statystyka

Odsłon artykułów:
174427

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (działanie 2.1 - "Kompleksowe przedsięwzięcie z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.”)