Biuletyn Informacji Publicznej
RZZO - partnerzy

Przedmiotowy projekt jest jedną z inwestycji przewidzianych do realizacji w wyznaczonym w Planie Regionie IX (Tabela 126, poz.3 WPGO 2012 – 2017).

Plan regionu

Gminy obsługiwane przez RZZO

Statystyka

Odsłon artykułów:
163987

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (działanie 2.1 - "Kompleksowe przedsięwzięcie z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.”)