Biuletyn Informacji Publicznej
RZZO - partnerzy

RZZO powstać musi ...

Budowa zakładu to ogromne przedsięwzięcie logistyczne i potężna inwestycja finansowa. A RZZO musi powstać, bo zgodnie z przepisami unijnymi musimy zmniejszyć ilość składowanych odpadów i z roku na rok coraz więcej odpadów ma być przetwarzanych. Na potrzeby przygotowania dokumentacji aplikacyjnej zleciliśmy opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla przedmiotowej inwestycji, który stanie się podstawą do uruchomienia przetargu na rozbudowę RZZO w trybie "zaprojektuj - wybuduj"

Śmieci po europejsku

1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowa ustawa o odpadach. Ustawa ta nakazuje likwidację indywidualnych umów na wywóz śmieci, które mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego zawierali dotąd z firmami wywożącymi odpady. Od połowy 2013 r. zadanie to przejmie miasto, które stanie się odbiorcą odpadów z prywatnych posesji.

Niezbędna inwestycja

Ostrów dostosowuje gospodarkę odpadami do wzorców z Unii Europejskiej. Głównym celem jest zniknięcie nielegalnych składowisk śmieci oraz położenie większego nacisku na segregację i odzysk. Każdy obywatel będzie płacił podatek śmieciowy, a Gmina Miasto będzie miała obowiązek zagospodarować jego odpady. Nie będzie tak jak w tej chwili -że albo ktoś chce albo nie chce płacić za wywóz odpadów. Każdy będzie musiał zapłacić podatek, a gmina będzie musiała od każdego śmieci odebrać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (działanie 2.1 - "Kompleksowe przedsięwzięcie z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.”)