Biuletyn Informacji Publicznej
RZZO - partnerzy

Przedstawiciele gmin skupionych w Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy gościli 9 stycznia 2012 roku w Ostrowie Wielkopolskim. Wizytowali obiekty przyszłego Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów przy ul. Staroprzygodzkiej. Przedstawiciele firmy Progeo zaprezentowali również prezentację koncepcji budowy RZZO w Ostrowie.

- Jedną z korzyści jest opłata marszałkowska, która w części będzie wracać do budżetu miasta. W tej chwili nie możemy konkretnie określić jaka to będzie kwota – mówi Dariusz Kowalski, prezes Holdikom SA.
Im więcej odpadów do zagospodarowania będzie przyjeżdżało do Ostrowa Wielkopolskiego tym większy zysk będzie miał zakład.

- Już od kilku lat realizujemy wszystkie inwestycje, aby w przyszłości być zakładem zagospodarowania odpadów. Na dziś mamy gotową sortownię odpadów surowcowych, która została oddana do użytku w lipcu ubiegłego roku. Jesteśmy na etapie kończenia kompostowni na odpady bio; jest realizowana inwestycja kogeneracji gazu składowiskowego. I kolejna ważna inwestycja budowa nowej kwatery składowiska, która pozwoli na wydłużenie żywotności składowiska na około 15 - 20 lat – dodaje Andrzej Strykowski, prezes ZOiGO MZO SA.

1 stycznia 2012 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o czystości i porządku w gminach.

- Przygotowujemy się do tego, aby w Ostrowie Wielkopolskim był Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów. Mamy określoną ilość przyjęcia odpadów, którą chcemy zwiększyć dwukrotnie. Dlatego zapraszamy okoliczne miasta i gminy do tego, aby właśnie w Ostrowie te odpady składowały. Wójtom i burmistrzom, którzy do nas przyjechali pokazaliśmy co już realnie istnieje w naszym mieście, a do tego pokazaliśmy wszystkie pozwolenia, które już Ostrów Wielkopolski w zeszłym roku uzyskał ? podkreśłał Jarosław Urbaniak Prezydent Ostrowa.

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów formalnie jest spółką, na powołanie której zgodzili sie już radni Rady Miejskiej Ostrowa.

- Tworzymy zakład, który będzie na razie spółką celową, beneficjentem środków i wszelkiego rodzaju pozwoleń. Formalnie zatwierdzenie zakładu nastąpiło 31 grudnia 2011, to jednocześnie rozpoczęcie procedury związanej z budową zakładu – dodaje D.Kowalski.

Zakład zagospodarowania odpadów będzie powstawał etapami na terenie składowiska przy ul. Staroprzygodzkiej w OStrowie Wielkopolskim. Działka przeznaczona pod to zadanie ma 4 ha przylegające z jednej strony do składowiska, a z drugiej do lasu co zdecydowanie zmniejsza uciążliwość oraz pozwala wykorzystać urządzenia już funkcjonujące na składowisku.

Koszt budowy pozostałych urządzeń to ok. 20 milionów złotych w wersji oszczędnościowej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (działanie 2.1 - "Kompleksowe przedsięwzięcie z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.”)