Biuletyn Informacji Publicznej
RZZO - partnerzy

Kolejny przetarg na poczet realizacji rzeczowej projektu pn. „Rozbudowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim” - ogłoszony. Firmy zainteresowane wykonawstwem mają czas na składanie ofert do dnia 24 października 2014  roku.

Spółka Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp.z o.o ogłosiła kolejne postępowanie przetargowe w ramach projektu. Tym razem na dokumentację projektową i roboty budowlano - instalacyjne w ramach rozbudowy zakładu zagospodarowania odpadów. Zamówienie poza opracowaniem kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych pozwoleń na budowę, obejmuje realizację rzeczową wszystkich robót budowlano- instalacyjnych oraz wdrożenie rozwiązań technologicznych opisanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

Choć ogłoszenie o przetargu zawisło na stronie internetowej RZZO i pojawiło się w biuletynie informacji publicznej dopiero dnia 16 września br., to zainteresowanie tą inwestycją wśród firm branżowych już jest bardzo duże, jak wyjaśnia Karolina Pilarczyk - Dworaczyńska - Wiceprezes Zarządu RZZO Sp. z o.o.

- Już na tym etapie spółka otrzymuje dużo pytań, na które sukcesywnie odpowiada. Zainteresowane są duże firmy, które gwarantują realizację inwestycji w wyznaczonym terminie. Firmy muszą się wykazać odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem w realizacji podobnych inwestycji - mówi Karolina Pilarczyk - Dworaczyńska, Wiceprezes Zarządu RZZO w Ostrowie Wielkopolskim.

W ramach zadania zostaną zaprojektowane i  wykonane takie obiekty jak: budynek socjalno-biurowy, hala do mechanicznego sortowania odpadów, segment intensywnej stabilizacji/kompostowania odpadów (tunele stabilizacji tlenowej) wraz z niezbędnymi instalacjami i obiektami, wiaty i boksy na surowce wtórne oraz magazyn paliwa alternatywnego. Zaprojektowane i wykonane będą oczywiście również wszelkie przyłącza (tj.: wodociągowe, kanalizacji deszczowej,  kanalizacji sanitarnej, przyłącze do sieci elektroenergetycznej oraz  przyłącze do sieci telekomunikacyjnej) oraz wszystkie niezbędne sieci między obiektami czyli wewnętrzna sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa, sanitarna,  odciekowa, sieć elektroenergetyczna, sieć telekomunikacyjna monitoringu oraz sieć aparatury kontrolno - pomiarowej i automatyki. Dodatkowo w ramach robót zagospodarowany zostanie teren wokół   budynku socjalno-biurowego, hali i wiat, poprzez budowę placów manewrowych i technologicznych, dróg wewnętrznych i przeciwpożarowych oraz miejsc postojowych dla samochodów wraz z chodnikami.

- Przedsięwzięcie jest nie tylko dość skomplikowane technicznie, ale jest też dość duża presja czasu, dlatego chcemy jak najszybciej zakończyć procedury przetargowe, by móc ruszyć z procesem przygotowania dokumentacji technicznej i uzyskiwania pozwolenia na budowę, tak by z końcem przyszłego roku zrealizować tę inwestycję - dodaje K. Pilarczyk - Dworaczyńska.

Planowana w Ostrowie Wielkopolskim rozbudowa RZZO to nie tylko realizacja głównych założeń projektu, na który Spółce udało się pozyskać bezzwrotną dotację z  Programu Infrastruktura i Środowisko i  preferencyjną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ale przede wszystkim to realizacja zapisów Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2017 i gwarant obsługi wszystkich mieszkańców regionu IX w zakresie gospodarki odpadami. Instalacja w Ostrowie Wielkopolskim będzie bowiem obok instalacji w Kępnie (Olszowa) drugą Regionalną Instalacją do Przerobu Odpadów Komunalnych, tzw. RIPOK-iem dla obsługi ww. regionu.

Przetarg na budowę RZZO ogłoszony - mapa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (działanie 2.1 - "Kompleksowe przedsięwzięcie z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.”)