Biuletyn Informacji Publicznej
RZZO - partnerzy

Dnia 23 lutego 2015 r. w siedzibie spółki Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. została podpisana umowa na projekt i wykonawstwo robót budowlanych w ramach projektu pn. „Rozbudowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim”.

Wykonawcą prac będzie firma BUDIMEX S.A., która złożyła najkorzystniejszą ofertę w ramach prowadzonego przez RZZO Sp. o.o. od września 2014 r. postępowania przetargowego. Inwestycja zrealizowana zostanie ostatecznie za kwotę 36.066.871,80 zł brutto i zgodnie z zapisami SIWZ i kontraktu zakończy się do końca 2015 r.

Umowę podpisał Zarząd RZZO Sp. z o.o. w składzie Andrzej Strykowski i Karolina Pilarczyk - Dworaczyńska, a ze strony firmy BUDIMEX S.A. Pan Marcin Buchla - Dyrektor ds. handlowych.

Uroczyte podpisanie umowy dodatkowo uświetniły swoją obecnością przedstawicielki instytucji, które wspierały od samego początku rozbudowę Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim, tj.:

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w osobach Pani Marzeny Wodzińskiej - Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Pani Marioli Górniak - Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska, a także

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w osobie Pani Prezes Hanny Grunt, który współfinansuje przedmiotowe przedsięwzięcie dotacją bezzwrotną z  Programu Infrastruktura i Środowisko oraz preferencyjną pożyczką z budżetu WFOŚiGW na rok 2015.

Ponadto, na spotkaniu obecni byli oczywiście przedstawiciele 6 udziałowców RZZO Sp. z o.o., tj. Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski reprezentowanej przez Prezydenta Miasta - Panią Beatę Klimek, Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy, Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, Gminy i Miast Raszków, Gminy Sieroszewice.

Podczas spotkania zaprezentowano też główne założenia projektowe i technologiczne. Projektantem rozbudowy instalacji w Ostrowie Wielkopolskim jest bowiem współpracująca z firmą BUDIMEX S.A. firma  HEKO z Poznania reprezentowana przez Panią Halinę Karmolińską - Słotkowską.

Umowa na projekt i wykonawstwo robót budowlanych podpisana Umowa na projekt i wykonawstwo robót budowlanych podpisana Umowa na projekt i wykonawstwo robót budowlanych podpisana Umowa na projekt i wykonawstwo robót budowlanych podpisana Umowa na projekt i wykonawstwo robót budowlanych podpisana Umowa na projekt i wykonawstwo robót budowlanych podpisana Umowa na projekt i wykonawstwo robót budowlanych podpisana Umowa na projekt i wykonawstwo robót budowlanych podpisana Umowa na projekt i wykonawstwo robót budowlanych podpisana

Video relacja

Materiał filmowy z podpisania umowy

www.tvproart.pl - zobacz materiał filmowy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (działanie 2.1 - "Kompleksowe przedsięwzięcie z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.”)