Biuletyn Informacji Publicznej
RZZO - partnerzy

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. finalizuje uzgodnienia projektowe z Wykonawcą prac - firmą Budimex S.A. dotyczące rozbudowy Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim. 

W ramach prowadzonej inwestycji zostały już złożone wnioski o następujące pozwolenia na budowę:

  • sieci zewnętrzne, makroniwelacja, zbiorniki na odcieki i ppoż,
  • wiaty oraz budynek biurowy.

Aktualnie kompletowane są dokumenty pod trzecie pozwolenie na budowę w zakresie placów i obiektów tj. hali sortowni oraz kompostowni. Znane są już też technologie mechanicznej segregacji i kompostowania odpadów, które będą zastosowane w ostrowskim zakładzie. Zaproponowane przez Wykonawcę firmy mają wieloletnie doświadczenie z zakresu świadczonych usług oraz z powodzeniem działają na rynku, dlatego też zakład w Ostrowie Wlkp. będzie działał w oparciu o sprawdzoną technologię segregacji odpadów, co będzie miało niewątpliwie wpływ na efektywną i długoterminową pracę zakładu.

Wszelkie uzgodnienia prowadzone są na cotygodniowych radach budowy w obecności zespołu Inżyniera Kontraktu, Wykonawcy projektu i robót oraz Inwestora - Spółki RZZO Sp. z o.o.

Prace projektowe dobiegają końca Prace projektowe dobiegają końca Prace projektowe dobiegają końca Prace projektowe dobiegają końca Prace projektowe dobiegają końca Prace projektowe dobiegają końca Prace projektowe dobiegają końca

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (działanie 2.1 - "Kompleksowe przedsięwzięcie z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.”)