Biuletyn Informacji Publicznej
RZZO - partnerzy

Na mocy uprawomocnionego pierwszego pozwolenia na budowę dnia 22 maja 2015 r. Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim i Inżynier kontraktu oficjalnie przekazali firmie BUDIMEX S.A. teren budowy.

W przyszłym tygodniu rozpoczną się zatem pierwsze prace przygotowawcze do budowy Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie budowy sieci zewnętrznych, makroniwelacji, zbiorników na odcieki i przeciw pożarowego oraz dróg i placów wraz z infrastrukturą. Generalny wykonawca posadowi również swoje zaplecza.

I faza projektu, tj. projektowanie zostało tym samym zgodnie z harmonogramem projektu zakończone w zakładanym terminie.

Budowa wreszcie ruszaBudowa wreszcie ruszaBudowa wreszcie ruszaBudowa wreszcie ruszaBudowa wreszcie ruszaBudowa wreszcie rusza

Budowa:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (działanie 2.1 - "Kompleksowe przedsięwzięcie z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.”)