Biuletyn Informacji Publicznej
RZZO - partnerzy

Organizatorem spotkania, które odbyło się 7 maja, był Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim, który posiada status Regionalnej Instalacji Przekształcania Odpadów Komunalnych. Oficjalnego otwarcia i powitania gości oraz uczestników spotkania dokonała Pani Beata Klimek, Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Następnie głos zabrał Andrzej Strykowski, Prezes Zarządu RZZO, który przedstawił aktualną sytuację spółki. Tematem przewodnim spotkania były zagadnienia związane z gospodarką odpadami komunalnymi oraz zanieczyszczeniem powietrza. Wspomniane tematy zostały poparte wybranymi przykładami, jak należy je rozwiązywać.

Marzena Wodzińska, w swoim wystąpieniu obszernie przedstawiła założenia i zapisy Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego. Omówiono również planowane zmiany zapisów WPGO w kontekście pojawiających się problemów przepustowości instalacji i brakujących mocy przerobowych. Dużo uwagi poświęcono również obowiązkom, które są nałożone na gminy tj. ograniczenie strumienia zmieszanych odpadów komunalnych oraz wzrost zbiórki odpadów gromadzonych selektywnie.

Na spotkaniu poruszono również temat zanieczyszczenia powietrza i uchwał antysmogowych obowiązujących na terenie Wielkopolski. Podano przykłady skutecznej walki gmin ze smogiem, jak również dobre i złe praktyki w zachowaniach mieszkańców. 

Po oficjalnym wystąpieniu Marzeny Wodzińskiej, wywiązała się dyskusja podczas, której poruszono realne problemy gospodarki odpadami w samorządach. Wiele uwagi poświecono również zagadnieniom selektywnej zbiórki w kontekście przepisów szczegółowych i rozwiązań wdrażanych przez poszczególne gminy. W kuluarach Pani Marszałek odpowiadała na indywidualne pytania zadawane przez zaproszonych gości. Spotkanie było także okazją do wymiany doświadczeń i działań w obszarze ochrony środowiska.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (działanie 2.1 - "Kompleksowe przedsięwzięcie z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.”)