Biuletyn Informacji Publicznej
RZZO - partnerzy

Przyznana dotacja

Dnia 7 stycznia 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu odbyło się uroczyste wręczenie potwierdzenia wydanego przez Ministerstwo Środowiska w sprawie przyznania Regionalnemu Zakładowi Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim dofinansowania ze środków Funduszu Spójności na poczet realizacji projektu pn. „Rozbudowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim”

Czytaj więcej...

Udziałowcy RZZO podpisali umowę

24 września 2012r. w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim zostały podpisane umowy pomiędzy wszystkimi gminami – udziałowcami nowo powstałej spółki Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów.

Czytaj więcej...

Funkcjonowanie RZZO

Funkcjonowanie regionalnego zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych w Ostrowie Wielkopolskim w głównej mierze opierać się będzie na potencjale technologicznym Zakładu Oczyszczania i Gospodarowania Odpadami MZO S.A., ul. Staroprzygodzka 121 w Ostrowie Wielkopolskim obejmującym następujące obiekty i urządzenia techniczne niezbędne do zagospodarowania odpadów:

Czytaj więcej...

Koncepcja RZZO

Przedstawiciele gmin skupionych w Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy gościli 9 stycznia 2012 roku w Ostrowie Wielkopolskim. Wizytowali obiekty przyszłego Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów przy ul. Staroprzygodzkiej. Przedstawiciele firmy Progeo zaprezentowali również prezentację koncepcji budowy RZZO w Ostrowie.

Czytaj więcej...

Więcej artykułów…

  1. Odpady po nowemu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (działanie 2.1 - "Kompleksowe przedsięwzięcie z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.”)