Biuletyn Informacji Publicznej
RZZO - partnerzy

Rozbudowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim realizowana będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, a jej zakres obejmie przede wszystkim:

 1. Zaprojektowanie i wykonanie budynku socjalno-biurowego,
 2. Zaprojektowanie i wykonanie hali do mechanicznego sortowania odpadów,
 3. Zaprojektowanie i wykonanie segmentu intensywnej stabilizacji/kompostowania (tunele stabilizacji tlenowej) odpadów wraz z niezbędnymi instalacjami i obiektami,
 4. Zaprojektowanie i wykonanie wiat i boksów na surowce wtórne oraz magazynu paliwa alternatywnego
 5. Zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku socjalno-biurowego, hali, i wiat tj. placów manewrowych i technologicznych, dróg wewnętrznych, drogi p.poż., parkingów, chodników wraz z budową uzbrojenia terenu:
  • przyłącza wodociągowego,
  • przyłącza kanalizacji deszczowej,
  • przyłącza kanalizacji sanitarnej,
  • przyłącza do sieci elektroenergetycznej,
 6. Zaprojektowanie i wykonanie wszystkich niezbędnych sieci między obiektowych tj.:
  • wewnętrznej sieci wodociągowej,
  • kanalizacji deszczowej (wraz z niezbędną infrastruktura jak np. zbiorniki),
  • kanalizacji sanitarnej,
  • kanalizacji odciekowej (technologicznej),
  • sieci elektroenergetycznej,
  • sieci telekomunikacyjnej,
  • monitoringu oraz sieci aparatury kontrolno - pomiarowej i automatyki (AKPiA).

Napięty harmonogram realizacji rzeczowo - finansowej przedmiotowej inwestycji (środki unijne pozyskane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację inwestycji muszą być wydatkowane do końca 2015 roku) i wreszcie zobowiązania przyjęte przez Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. na mocy zawartej z Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski, Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce, Gminą i Miastem Raszków, Gminą Sieroszewice oraz Gminą Ostrów Wielkopolski, a także Związkiem Gmin Zlewni Górnej Baryczy oraz Związkiem Gmin Ziemi Ostrzeszowskiej umowy wykonawczej na świadczenie usługi publicznej powodują, że RZZO Sp. z o.o. nie może sobie pozwolić na opóźnienia.

Fakt, że instalacja będąca przedmiotem projektu znajduje się w Planie gospodarki odpadami dla województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2017 (obok Kępna - druga realna instalacja dla Regionu IX) dodatkowo podkreśla jej znaczenie dla funkcjonowania całego Województwa Wielkopolskiego.

Harmonogram realizacji:

Harmonogram realizacji inwestycji Harmonogram realizacji inwestycji Harmonogram realizacji inwestycji

Harmonogram realizacji inwestycji Harmonogram realizacji inwestycji Harmonogram realizacji inwestycji

Harmonogram wydarzeń:

20.12.2011 r.
- powstanie spółki RZZO
20.08.2012 r.
- złożenie wniosku o dotację w WFOŚiGW w Poznaniu
24.09.2012 r.
- podpisanie umowy wykonawczej z następującymi gminami:
- Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski
- Gmina Ostrów Wielkopolski
- Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
- Gmina i Miasto Raszków
- Gmina Sieroszewice
- Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy
06.06.2013 r.
- podpisanie umowy wykonawczej z Związkiem Gmin Ziemi Ostrzeszowskiej
23.04.2014 r.
- podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków POIiŚ
16.05.2014 r.
- oficjalne rozpoczęcie realizacji projektu poprzez uruchomienie pierwszego przetargu na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.
12.08.2014 r.
- podpisanie umowy na "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn. Rozbudowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim."
16.09.2014 r.
- zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na roboty i wykonawstwo.
23.02.2015 r.
- podpisanie umowy z firmą BUDIMEX S.A rozpoczynające rzeczową realizację inwestycji.
08.05.2015 r.
uzyskanie I pozwolenia na budowę w zakresie:
- zagospodarowania terenu,
- budowy infrastruktury wewnątrzzakładowej,
- budowy zbiorników,
- budowy dróg i placów wraz z infrastrukturą
22.05.2015 r.
Przekazanie terenu budowy Wykonawcy – firmie BUDIMEX SA.
26.05.2015 r.
uzyskanie III pozwolenia na budowę w zakresie:
- zagospodarowania terenu w zakresie lokalizacji hali sortowni oraz kompostowni,
- budowy hali sortowni odpadów,
- budowy tuneli stabilizacji tlenowej (kompostowni),
- budowy biofiltra,
- budowy trafostacji
29.05.2015 r.
uzyskanie II pozwolenia na budowę w zakresie:
- zagospodarowania terenu w zakresie lokalizacji budynku socjalno-biurowego oraz wiat magazynowych,
- budowy budynku socjalno-biurowego,
- budowy wiaty magazynowej surowców wtórnych i odpadów niebezpiecznych,
- budowy wiaty magazynowania paliwa alternatywnego RDF.
17.12.2015 r.
uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektów RZZO w Ostrowie Wlkp. z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
22.12.2015 r.
zgłoszenie zakończenia robót budowlanych przez Wykonawcę inwestycji - Budimex S.A. oraz dokonanie końcowego odbioru robót przez Inżyniera Kontraktu - OTS-IP Sp. z o.o.
14.01.2016 r.
Wydanie Świadectwa Przejęcia inwestycji dla RZZO Sp. z o.o. przez Inżyniera Kontraktu - OTS-IP Sp. z o.o.
24.02.2016 r.
Otrzymanie pozwolenia zintegrowanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dla RZZO Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim.

Materiał zdjęciowy z przebiegu inwestycji

Maj 2015

Realizacja inwestycjiRealizacja inwestycjiRealizacja inwestycjiRealizacja inwestycjiRealizacja inwestycjiRealizacja inwestycjiRealizacja inwestycjiRealizacja inwestycji

Czerwiec 2015

Realizacja inwestycjiRealizacja inwestycjiRealizacja inwestycjiRealizacja inwestycjiRealizacja inwestycjiRealizacja inwestycjiRealizacja inwestycjiRealizacja inwestycji

Lipiec 2015

Realizacja inwestycjiRealizacja inwestycjiRealizacja inwestycjiRealizacja inwestycjiRealizacja inwestycjiRealizacja inwestycjiRealizacja inwestycjiRealizacja inwestycjiRealizacja inwestycjiRealizacja inwestycji

Sierpień 2015

Realizacja inwestycji Realizacja inwestycji Realizacja inwestycji Realizacja inwestycji Realizacja inwestycji Realizacja inwestycji Realizacja inwestycji Realizacja inwestycji Realizacja inwestycji Realizacja inwestycjiRealizacja inwestycji

Wrzesień2015

Realizacja inwestycji Realizacja inwestycji Realizacja inwestycji Realizacja inwestycji Realizacja inwestycji Realizacja inwestycji Realizacja inwestycji Realizacja inwestycji Realizacja inwestycji Realizacja inwestycji

Październik 2015

Realizacja inwestycji Realizacja inwestycji Realizacja inwestycji Realizacja inwestycji Realizacja inwestycji Realizacja inwestycji Realizacja inwestycji Realizacja inwestycji Realizacja inwestycji Realizacja inwestycji Realizacja inwestycji Realizacja inwestycji Realizacja inwestycji Realizacja inwestycji Realizacja inwestycji Realizacja inwestycji

Listopad 2015

Realizacja inwestycji Realizacja inwestycji Realizacja inwestycji Realizacja inwestycji Realizacja inwestycji Realizacja inwestycji Realizacja inwestycji Realizacja inwestycji Realizacja inwestycji Realizacja inwestycji Realizacja inwestycji Realizacja inwestycji Realizacja inwestycji Realizacja inwestycji Realizacja inwestycji Realizacja inwestycji Realizacja inwestycji Realizacja inwestycji

Grudzień 2015

Realizacja inwestycji Realizacja inwestycji Realizacja inwestycji Realizacja inwestycji Realizacja inwestycji Realizacja inwestycji Realizacja inwestycji Realizacja inwestycji Realizacja inwestycji Realizacja inwestycji Realizacja inwestycji Realizacja inwestycji Realizacja inwestycji

Statystyka

Odsłon artykułów:
174453

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (działanie 2.1 - "Kompleksowe przedsięwzięcie z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.”)